1144953 3 2x 1144953 1 2x
  • 1144953 3 2x
  • 1144953 1 2x

Main Board (основни платки) - PHILIPS

MAIN BOARD,17MB82S, for ,PHILIPS, 24PFL2908,H,/12,23143965,

#421

PHILIPS

17MB82S/24INC/PHI/24PFL2908

С поръчка
45,00 лв.

MAIN BOARD ,17MB82S, for 28inc DISPLAY ,10088785,23154340,27138151,0406201R2,

#13642

PHILIPS

17MB82S/28INC/PH

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
70,00 лв.

MAIN BOARD, 17MB95S-1, for 40inc DISPLAY , 10086470,23139231,27053122,

#980

PHILIPS

17MB95S-1/40INC/PH

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
95,00 лв.

MAIN BOARD ,715G6092-M01-000-004K, for PHILIPS 22PFH4109/88

#3857

PHILIPS

MB/22INC/PH/22PFH4109

С поръчка
60,00 лв.

MAIN BOARD ,715G6092-M0D-000-004N, for PHILIPS 22PFH3108H/12

#17134

PHILIPS

MB/22INC/PH/22PFL3108

Налично: yes/no
60,00 лв.

MAIN BOARD ,715G8659-M01-000-004Y, for ,PHILIPS 22PFS4232/12,

#759

PHILIPS

MB/22INC/PH/22PFS4232

С поръчка
70,00 лв.

MAIN BOARD ,715G9368-M01-000-004Y, for ,PHILIPS 22PFS5403/12

#11511

PHILIPS

MB/22INC/PH/22PHS5403

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
70,00 лв.

MAIN BOARD ,715G6947-M01-000-004T, for, PHILIPS 24PHH4000,

#1189

PHILIPS

MB/24INC/PH/24PHH4000

С поръчка
70,00 лв.

MAIN BOARD ,715G6947-M01-000-004Y, for, PHILIPS 24PHH4000,

#5472

PHILIPS

MB/24INC/PH/24PHH4000/1

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
70,00 лв.

MAIN BOARD ,715G6092-M01-000-004X, for, PHILIPS 24PHH4109/88

#8263

PHILIPS

MB/24INC/PH/24PHH4109

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
65,00 лв.

MAIN BOARD ,715G9249-M0B-001-004Y, for, PHILIPS 24PHS4304/12

#6913

PHILIPS

MB/24INC/PH/24PHS4304

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
65,00 лв.

MAIN BOARD ,715G6947-M01-000-004T, for, PHILIPS ,32PFH4100/88,

#711

PHILIPS

MB/32INC/PH/32PFH4100/88

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
80,00 лв.

MAIN BOARD ,715G6092-M01-000-004K, for PHILIPS 32PFH4309/88

#1302

PHILIPS

MB/32INC/PH/32PFH4309

С поръчка
80,00 лв.

MAIN BOARD ,715G6092-M0H-000-004X, for PHILIPS 32PFH4309/88

#7124

PHILIPS

MB/32INC/PH/32PFH4309/1

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
80,00 лв.

MAIN BOARD ,715G7030-M0G-000-005N, for, PHILIPS ,32PFK6500/12,

#3510

PHILIPS

MB/32INC/PH/32PFK6500

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
90,00 лв.

MAIN BOARD ,715G6388-M01-000-005X, for PHILIPS 32PHK6509/12

#8253

PHILIPS

MB/32INC/PH/32PFK6509

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
100,00 лв.

MAIN BOARD ,715G6079-C0D-000-004K, for, PHILIPS ,32PFL3088H/12

#3799

PHILIPS

MB/32INC/PH/32PFL3088

С поръчка
85,00 лв.

MAIN BOARD ,715G5784-M01-000-005K, for, PHILIPS 32PFL3107K/02

#5100

PHILIPS

MB/32INC/PH/32PFL3107

Налично: yes/no
85,00 лв.

MAIN BOARD ,715G6079-C0D-000-004X, for, PHILIPS ,32PFL3188H/12

#6961

PHILIPS

MB/32INC/PH/32PFL3188

Налично: yes/no
90,00 лв.

MAIN BOARD ,715G5155-M01-003-005K,(Ver:A), for PHILIPS 32PFL3517H/12

#17155

PHILIPS

MB/32INC/PH/32PFL3517

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
80,00 лв.

MAIN BOARD ,715G5155-M02-003-005K, for, PHILIPS 32PFL3807H/12

#3835

PHILIPS

MB/32INC/PH/32PFL3807

С поръчка
90,00 лв.

MAIN BOARD ,715G5675-M0F-000-005K, for, PHILIPS ,32PFL4308

#14768

PHILIPS

MB/32INC/PH/32PFL4308

Налично: yes/no
90,00 лв.

MAIN BOARD ,3139 123 62613 WK713.5, for, PHILIPS ,32PFL5322/10,

#996

PHILIPS

MB/32INC/PH/32PFL5322/10

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
40,00 лв.

MAIN BOARD ,715G4722-M1A-000-005N, for, PHILIPS 32PFL5406H/58

#5522

PHILIPS

MB/32INC/PH/32PFL5406

Налично: yes/no
90,00 лв.

MAIN BOARD ,3139 123 6454v4 BD 3139 123 64551v4 WK902.1, for, PHILIPS 32PFL5604H/12

#5521

PHILIPS

MB/32INC/PH/32PFL5604

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
70,00 лв.

MAIN BOARD ,3139 123 6454v4 BD 64551v4 WK902.1, for, PHILIPS 32PFL5624/12

#3767

PHILIPS

MB/32INC/PH/32PFL5624

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
70,00 лв.

MAIN BOARD ,3104 313 65667,310432868313, for, PHILIPS ,32PFL6807K/12,

#3781

PHILIPS

MB/32INC/PH/32PFL6807

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
100,00 лв.

MAIN BOARD ,715G8659-M01-000-004Y, for ,PHILIPS 32PFS4132/12,

#7007

PHILIPS

MB/32INC/PH/32PFS4132

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
85,00 лв.

MAIN BOARD ,715G9237-M01-B00-005K, for PHILIPS 32PFS5803/12

#6942

PHILIPS

MB/32INC/PH/32PFS5803

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
85,00 лв.

MAIN BOARD ,715GA682-C0C-002-004Y, for PHILIPS 32PFS6855/12

#13596

PHILIPS

MB/32INC/PH/32PFS6855

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
100,00 лв.

MAIN BOARD ,715G6947-M01-000-004T, for, PHILIPS ,32PFT4101/12,

#917

PHILIPS

MB/32INC/PH/32PFT4101/12

С поръчка
85,00 лв.

MAIN BOARD ,715G6947-M02-000-004Y, for, PHILIPS ,32PFT4101/12,

#14761

PHILIPS

MB/32INC/PH/32PFT4101/12/1

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
85,00 лв.

MAIN BOARD ,715G6947-M01-000-004Y, for, PHILIPS ,32PFT4101/12,

#1247

PHILIPS

MB/32INC/PH/32PFT4101/12/Y

С поръчка
85,00 лв.

MAIN BOARD ,715G6947-M01-000-004T, for, PHILIPS 32PHH4100/88,

#3679

PHILIPS

MB/32INC/PH/32PHH4100

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
85,00 лв.

MAIN BOARD ,715G6079-C01-000-004X, for ,PHILIPS 32PHH4109/88

#17205

PHILIPS

MB/32INC/PH/32PHH4109

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
85,00 лв.

MAIN BOARD ,715G6092-M01-000-004K, for PHILIPS 32PHH4309/88

#5200

PHILIPS

MB/32INC/PH/32PHH4309

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
75,00 лв.

MAIN BOARD ,715G6092-M0H-000-004K, for PHILIPS 32PHH4309/88

#7096

PHILIPS

MB/32INC/PH/32PHH4309/1

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
75,00 лв.

MAIN BOARD ,715G8659-M01-000-004Y, for ,PHILIPS 32PHS4032/12,

#731

PHILIPS

MB/32INC/PH/32PHS4032

С поръчка
85,00 лв.

MAIN BOARD ,715G9040-C0A-002-004Y, for PHILIPS 32PHS4112/12

#8224

PHILIPS

MB/32INC/PH/32PHS4112

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
80,00 лв.

MAIN BOARD ,715G8659-M01-000-004Y, for ,PHILIPS 32PHS4132/12,

#7055

PHILIPS

MB/32INC/PH/32PHS4132

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
80,00 лв.

MAIN BOARD ,715G9287-C01-002-004Y, for ,PHILIPS 32PHS4503/12,

#7074

PHILIPS

MB/32INC/PH/32PHS4503/12

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
80,00 лв.

MAIN BOARD ,715G9916-C0A-002-004Y, for ,PHILIPS 32PHS4504/12,

#8250

PHILIPS

MB/32INC/PH/32PHS4504

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
90,00 лв.

MAIN BOARD ,715G8198-M01-B00-004Y, for ,PHILIPS 32PHS5301/12

#15796

PHILIPS

MB/32INC/PH/32PHS5301

Налично: yes/no
90,00 лв.

MAIN BOARD 715G6947-M01-000-004Y for PHILIPS 32PHT4101/12

#117

PHILIPS

MB/32INC/PH/32PHT4101

С поръчка
80,00 лв.

MAIN BOARD 715G6947-M01-000-004T for PHILIPS 32PHT4101/12

#3969

PHILIPS

MB/32INC/PH/32PHT4101/12

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
80,00 лв.

MAIN BOARD ,715G5155-M01-003-005K(Ver:A) ,for PHILIPS 37PFL3537

#1407

PHILIPS

MB/37INC/PH/37PFL3537

С поръчка
80,00 лв.

MAIN BOARD 3104 313 64025 for PHILIPS 37PFL5405/12

#274

PHILIPS

MB/37INC/PH/37PFL5405

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
80,00 лв.

MAIN BOARD ,715G6079-C0H-000-004K, for ,PHILIPS 39PFL4398H/12,

#8225

PHILIPS

MB/39INC/PH/39PFL4398

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
100,00 лв.

MAIN BOARD ,715G9216-C01-000-004T, for ,PHILIPS 39PHS4112/12,

#5654

PHILIPS

MB/39INC/PH/39PHS4112

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
120,00 лв.

MAIN BOARD ,715G9237-M01-B00-005T, for ,PHILIPS 43PFS5823/12

#20524

PHILIPS

MB/3INS/PH/43PFS5823

Налично: yes/no
80,00 лв.

MAIN BOARD ,715G6947-M01-000-004K, for, PHILIPS 40PFH4100/88,

#728

PHILIPS

MB/40INC/PH/40PFH4100

С поръчка
95,00 лв.

MAIN BOARD ,715G6092-M0G-000-004X,(WK:1338.3), for, PHILIPS 40PFH4109/88,

#3670

PHILIPS

MB/40INC/PH/40PFH4109/88

С поръчка
100,00 лв.

MAIN BOARD ,715G6901-M0C-000-004T, for, PHILIPS 40PFK4009/12,

#845

PHILIPS

MB/40INC/PH/40PFK4009/12

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
100,00 лв.

MAIN BOARD ,3139 123 65324-MB/35334-SB,WK1216.3,313929716841,

#3894

PHILIPS

MB/40INC/PH/40PFL5007

Налично: yes/no
100,00 лв.

MAIN BOARD ,3139 123 65324-MB/35334-SB,WK1216.3,313929716941,

#10366

PHILIPS

MB/40INC/PH/40PFL5537

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
110,00 лв.

MAIN BOARD ,715G-M01-000-005K, for PHILIPS 40PFS9719/12

#5665

PHILIPS

MB/40INC/PH/40PFS6719

Налично: yes/no
140,00 лв.

MAIN BOARD ,715G6947-M01-000-004Y, for PHILIPS 40PFT4201/12,40PFT4101/12

#858

PHILIPS

MB/40INC/PH/40PFT4201

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
90,00 лв.

MAIN BOARD ,715G6842-M0C-000-005N for, PHILIPS 40PUS6809/12,

#657

PHILIPS

MB/40INC/PH/40PUS6809/12

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
140,00 лв.

MAIN BOARD, 715G6165-M02-000-005N, for PHILIPS 42PFH6109/88

#5456

PHILIPS

MB/42INC/PH/42PFH6109

С поръчка
110,00 лв.

MAIN BOARD ,715G6165-M02-000-005K ,for PHILIPS ,42PFH6309/88,

#679

PHILIPS

MB/42INC/PH/42PFH6309

С поръчка
120,00 лв.

MAIN BOARD, 715G6165-M02-000-005N, for PHILIPS 42PFK6109/12

#115

PHILIPS

MB/42INC/PH/42PFK6109

С поръчка
120,00 лв.

MAIN BOARD ,715G5163-M01-000-005K, for PHILIPS 42PFL3507K/12

#3550

PHILIPS

MB/42INC/PH/42PFL3507

Налично: yes/no
100,00 лв.

MAIN BOARD ,715G5155-M01-003-005K,(Ver:A), for PHILIPS 42PFL3507K/12

#5114

PHILIPS

MB/42INC/PH/42PFL3507/1

С поръчка
100,00 лв.

MAIN BOARD ,715G3299-1A,WK:904,for PHILIPS 42PFL3604D/12

#16929

PHILIPS

MB/42INC/PH/42PFL3604

Налично: yes/no
75,00 лв.

MAIN BOARD ,715G5713-M0E-000-005K, for PHILIPS 42PFL5008K/12

#370

PHILIPS

MB/42INC/PH/42PFL5008

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
105,00 лв.

MAIN BOARD ,3139 123 64561 BD 3139 123 64571V5 WK850.3,

#5598

PHILIPS

MB/42INC/PH/42PFL5604

С поръчка
80,00 лв.

MAIN BOARD ,3104 313 64731,S310432864741 138177,

#15886

PHILIPS

MB/42INC/PH/42PFL6805

Налично: yes/no
120,00 лв.

MAIN BOARD ,715G6080-M0D-005K, for PHILIPS 42PFS7509/12

#1388

PHILIPS

MB/42INC/PH/42PFS7509

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
130,00 лв.

MAIN BOARD ,715G8198-M01-B00-004Y, for ,PHILIPS 43PFS5301/12,

#1286

PHILIPS

MB/43INC/PH/43PFS5301/12

С поръчка
120,00 лв.

MAIN BOARD ,715G9993-C0D-000-004Y, for ,PHILIPS 43PFS5503/12M

#5655

PHILIPS

MB/43INC/PH/43PFS5503

С поръчка
120,00 лв.

MAIN BOARD ,715G9287-C01-001-004Y, for ,PHILIPS 43PFS5503/12,

#14661

PHILIPS

MB/43INC/PH/43PFS5503/1

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
120,00 лв.

MAIN BOARD ,715G9237-M01-B00-005K, for ,PHILIPS 43PFS5803/12

#13663

PHILIPS

MB/43INC/PH/43PFS5803

Налично: yes/no
120,00 лв.

MAIN BOARD ,TP.MS3463S.PC821, for ,PHILIPS 43PFT4001/12,

#5551

PHILIPS

MB/43INC/PH/43PFT4001

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
120,00 лв.

MAIN BOARD ,715G8991-C01-000-004Y, for ,PHILIPS 43PFT4112/12, 43PFS4112/12,

#999

PHILIPS

MB/43INC/PH/43PFT4112/12

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
135,00 лв.

MAIN BOARD ,715G9287-C01-001-004Y, for ,PHILIPS 43PFT5506/12,

#5525

PHILIPS

MB/43INC/PH/43PFT5503

С поръчка
120,00 лв.

MAIN BOARD ,715G8132-M01-B00-005T, for ,PHILIPS 43PUH6101/88

#4988

PHILIPS

MB/43INC/PH/43PUH6101

Налично: yes/no
140,00 лв.

MAIN BOARD ,715G8132-M01-B00-005K, for ,PHILIPS 43PUH6101/88

#10413

PHILIPS

MB/43INC/PH/43PUH6101/1

Налично: yes/no
140,00 лв.

MAIN BOARD ,715G8132-M01-B00-005T, for ,PHILIPS 43PUS6101/88

#15867

PHILIPS

MB/43INC/PH/43PUS6101

Налично: yes/no
140,00 лв.

MAIN BOARD , 715G8709-M0E-B00-005N, for ,PHILIPS 43PUS6162/12,

#5166

PHILIPS

MB/43INC/PH/43PUS6162

Налично: yes/no
140,00 лв.

MAIN BOARD ,715G7772-M01-B00-005K, for ,PHILIPS 43PUS6501/12,

#794

PHILIPS

MB/43INC/PH/43PUS6501

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
150,00 лв.

MAIN BOARD , 715G9907-M01-B00-005G, for ,PHILIPS 43PUS6504/12,43PUS6554/12

#5407

PHILIPS

MB/43INC/PH/43PUS6504

Налично: yes/no
140,00 лв.

MAIN BOARD , 715G9907-M01-B03-005K, for ,PHILIPS 43PUS6804/12

#15811

PHILIPS

MB/43INC/PH/43PUS6804

Налично: yes/no
150,00 лв.

MAIN BOARD ,715G7259-M01-000-005T, for ,PHILIPS 43PUS7150/12,

#735

PHILIPS

MB/43INC/PH/43PUS7150

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
160,00 лв.

MAIN BOARD , 715GA006-M0G-B00-005K, for ,PHILIPS 43PUS7304/12

#19492

PHILIPS

MB/43INC/PH/43PUS7304

Налично: yes/no
140,00 лв.

MAIN BOARD ,715G8579-M0F-B01-005T, for ,PHILIPS 43PUS7363/12,

#3687

PHILIPS

MB/43INC/PH/43PUS7363/12

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
140,00 лв.

MAIN BOARD , 715GB810-M1A-B00-004D, for ,PHILIPS 43PUS8057/12

#17250

PHILIPS

MB/43INC/PH/43PUS7556

Налично: yes/no
180,00 лв.

MAIN BOARD ,715GB170-M0E-B00-005Y, for ,PHILIPS 43PUS7855/12

#13605

PHILIPS

MB/43INC/PH/43PUS7855

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
120,00 лв.

MAIN BOARD , 715GB868-M0D-B05-004Y, for ,PHILIPS 43PUS7906/12

#19509

PHILIPS

MB/43INC/PH/43PUS7906

Налично: yes/no
140,00 лв.

MAIN BOARD , 715GB868-M0B-B06-004B, for ,PHILIPS 43PUS8057/12

#17238

PHILIPS

MB/43INC/PH/43PUS8057

Налично: yes/no
220,00 лв.

MAIN BOARD , 715GC056-M0D-B00-006Y, for ,PHILIPS 43PUS8507/12

#17245

PHILIPS

MB/43INC/PH/43PUS8507

Налично: yes/no
180,00 лв.

MAIN BOARD ,3104 313 64003, for PHILIPS 46PFL5605H/12

#1029

PHILIPS

MB/46INC/PH/46PFL5605

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
100,00 лв.

MAIN BOARD ,3104 313 65392,310432867641, for PHILIPS 46PFL9706K/12

#5274

PHILIPS

MB/46INC/PH/46PFL9706

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
150,00 лв.

MAIN BOARD ,715G6092-M0G-000-004X,(WK:1338.3), for, PHILIPS 47PFH4109/88,

#17031

PHILIPS

MB/47INC/PH/47PFH4109

Налично: yes/no
120,00 лв.

MAIN BOARD ,715G6080-M0D-000-005K, for, PHILIPS 47PFK7189,

#5017

PHILIPS

MB/47INC/PH/47PFK7189

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
140,00 лв.

MAIN BOARD ,313912365182, WK1101.3,313912365192, for, PHILIPS 47PFL7666K/12

#5118

PHILIPS

MB/47INC/PH/47PFL7666

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
120,00 лв.

MAIN BOARD ,715G7030-M0G-000-005N, for, PHILIPS 48PFT5500/12,

#3803

PHILIPS

MB/48INC/PH/48PFT5500

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
130,00 лв.

MAIN BOARD ,715G7030-M0E-B01-005N, for, PHILIPS 49PFH5501/88,

#746

PHILIPS

MB/49INC/PH/49PFH5501

Налично: yes/no
135,00 лв.

MAIN BOARD ,715G8232-M01-B00-004Y, for, PHILIPS 49PFS4131/12

#3917

PHILIPS

MB/49INC/PH/49PFS4131

С поръчка
120,00 лв.

MAIN BOARD ,715G8232-M01-B00-004T, for, PHILIPS 49PFS4131/12

#5515

PHILIPS

MB/49INC/PH/49PFS4131/1

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
120,00 лв.

MAIN BOARD ,715G8198-M01-B00-004Y, for ,PHILIPS 43PFS5301/12,

#18396

PHILIPS

MB/49INC/PH/49PFS5301/12

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
140,00 лв.

MAIN BOARD ,715G7673-M0E-B00-005T, for, PHILIPS 49PUH4900/88,

#741

PHILIPS

MB/49INC/PH/49PUH4900

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
135,00 лв.

MAIN BOARD ,715G8132-M01-B00-005T, for PHILIPS 49PUS6101/12

#8332

PHILIPS

MB/49INC/PH/49PUS6101/12

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
140,00 лв.

MAIN BOARD ,715G7772-M01-B00-005K,703TQGPL0102W, for PHILIPS 49PUS6561/12

#7000

PHILIPS

MB/49INC/PH/49PUS6561

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
175,00 лв.

MAIN BOARD ,3104 313 66873,704TQEPL009 for PHILIPS 49PUS7809/12

#1192

PHILIPS

MB/49INC/PH/49PUS7809

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
180,00 лв.

MAIN BOARD ,715RLPCB0000000401, for PHILIPS 49PUS7909/12

#5346

PHILIPS

MB/49INC/PH/49PUS7909

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
150,00 лв.

MAIN BOARD ,715G8132-M01-B00-005T, for PHILIPS 49PUH6101/88 UHD 4K

#20

PHILIPS

MB/49INC/PH/PUH6101/88

С поръчка
140,00 лв.

MAIN BOARD, 715G6165-M02-000-005N, for PHILIPS 50PFK4509/12

#5651

PHILIPS

MB/50INC/PH/50PFK4509

С поръчка
110,00 лв.

MAIN BOARD ,715G8709-M0B-B01-005K, for PHILIPS 50PUS6203/12

#15835

PHILIPS

MB/50INC/PH/50PUS6203

Налично: yes/no
140,00 лв.

MAIN BOARD ,715GA564-M01-B00-005Y, for PHILIPS 50PUS7555/12

#19476

PHILIPS

MB/50INC/PH/50PUS7555

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
160,00 лв.

MAIN BOARD ,715GB414-M0F-B00-006K, for PHILIPS 50PUS8506/12

#15802

PHILIPS

MB/50INC/PH/50PUS8506

Налично: yes/no
180,00 лв.

MAIN BOARD , 715GC642-M0D-B00-006Y, for ,PHILIPS 50PUS8807

#17356

PHILIPS

MB/50INC/PH/50PUS8807

Налично: yes/no
220,00 лв.

MAIN BOARD ,715G7030-M0G-000-005K, for PHILIPS 50PUT6400/12

#6702

PHILIPS

MB/50INC/PH/50PUT6400

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
120,00 лв.

MAIN BOARD, 715G6165-M02-000-005K, for PHILIPS 55PFH6309/88

#17026

PHILIPS

MB/55INC/PH/55PFH6309

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
150,00 лв.

MAIN BOARD 715G7030-M0G-000-005N for PHILIPS 55PFK6510/12

#107

PHILIPS

MB/55INC/PH/55PFK6510

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
155,00 лв.

MAIN BOARD ,715G6080-M0D-000-005K, for, PHILIPS 55PFS7509/12,

#753

PHILIPS

MB/55INC/PH/55PFS7509

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
180,00 лв.

MAIN BOARD ,715G8132-M0E-B00-005K, for PHILIPS 55PUH6101/88 UHD 4K

#6706

PHILIPS

MB/55INC/PH/55PUH6101

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
170,00 лв.

MAIN BOARD ,715G7673-M01-000-005T, for PHILIPS 55PUK4900/12

#3547

PHILIPS

MB/55INC/PH/55PUK4900

НЕ Е НАЛИЧНО yes/no
140,00 лв.

MAIN BOARD , 715G9907-M01-B03-005G, for ,PHILIPS 55PUS6704/12

#20773

PHILIPS

MB/55INC/PH/55PUS6704

Налично: yes/no
170,00 лв.

MAIN BOARD ,715G8709-M0B-B01-005K, for PHILIPS 58PUS6203/12

#3851

PHILIPS

MB/58INC/PH/58PUS6203

Налично: yes/no
150,00 лв.

MAIN BOARD ,715GA564-M0E-B00-005Y, for PHILIPS 58PUS7505/12

#14652

PHILIPS

MB/58INC/PH/58PUS7505

Налично: yes/no
180,00 лв.

MAIN BOARD , 715GB414-M0G-B00-006K, for ,PHILIPS 58PUS8506

#19472

PHILIPS

MB/58INC/PH/58PUS8506

Налично: yes/no
250,00 лв.

MAIN BOARD ,715G7772-M01-B00-005K, for PHILIPS 65PUS7601/12

#3736

PHILIPS

MB/65INC/PH/65PUS7601

Налично: yes/no
280,00 лв.

MAIN BOARD ,715GB868-M0B-B05-004Y, for PHILIPS 65PUS7956/12

#15875

PHILIPS

MB/65INC/PH/65PUS7956

Налично: yes/no
220,00 лв.

MAIN BOARD, TP.MS3463S.PB801 , for PHILIPS ,32PHT4001/12,32PHS4001/12

#666

PHILIPS

MB/TP.MS3463.PB801/PH/32PHT4001

С поръчка
85,00 лв.

MAIN BOARD, TP.MS3463S.PB801 , for PHILIPS 43PFS4012/12

#1237

PHILIPS

MB/TP.MS3463S.PB801/PH/43PFS4012

Налично: yes/no
115,00 лв.